Hoge warmte op de bouwplaats: welke beschermende maatregelen voor mijn medewerkers?

 

Aan het begin van deze zomer kennen we in heel België lange perioden van hitte. Omstandigheden die bijzonder moeilijk kunnen zijn wanneer we niet het geluk hebben bij een zwembad te zijn, maar op een bouwplaats.

Hier volgt een kort overzicht van de beschermende maatregelen voor werknemers en de verplichtingen van werkgevers.

Allereerst moet u weten in welke werkklascategorie u zich bevindt, zodat u de maximale WBGT* (temperatuur)-index kunt bepalen, van waaruit we spreken van "warmte".

De bedrijfsarts bepaalt de mate van lichamelijke inspanning die voor een bepaald soort werk vereist is. Een aantal voorbeelden kan als indicatie dienen:

grondwerk (zeer zwaar) > max index = 18
staand werk (gemiddeld) > max index = 22
handenarbeid aan een tafel (licht) > max index = 26
secretariaatswerk (zeer licht) > max index = 29
Wanneer de maximumtemperatuur wordt overschreden, moet de werkgever :

beschermingsmiddelen (luifels, hoofddeksels, enz.) ter beschikking stellen van werknemers die aan direct zonlicht zijn blootgesteld
gratis passende verfrissingen verstrekken
binnen 48 uur een kunstmatig ventilatiesysteem op de werkplek installeren
 

Wat te doen in geval van problemen of niet-nakoming van de verplichtingen?

Neem in de eerste plaats contact op met de preventieadviseur van de interne en/of externe dienst voor preventie en bescherming.

In de tweede plaats aan de regionale directie voor de controle op het welzijn op het werk die bevoegd is voor de werkgever.

Over de interpretatie van de verordeningen: schriftelijk, aan de Algemene Directie van de Humanisering van de Arbeid
 

Wat te doen in geval van problemen of niet-nakoming van de verplichtingen?

- Neem in de eerste plaats contact op met de preventieadviseur van de interne en/of externe dienst voor preventie en bescherming.

- In de tweede plaats aan de regionale directie voor de controle op het welzijn op het werk die bevoegd is voor de werkgever.

- Over de interpretatie van de verordeningen: schriftelijk, aan de Algemene Directie van de Humanisering van de Arbeid

* De temperatuur moet worden gemeten met een zogenaamde "natte bolthermometer". Hierbij wordt rekening gehouden met de vochtigheid en de stralingstemperatuur van voorwerpen in de omgeving. Het resultaat kan lager zijn dan de temperatuur die door een gewone thermometer wordt aangegeven. De WGBT-index is dus niet helemaal gelijk aan de gemeten temperatuur in °C.

 

Source: SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

Wil je in contact blijven en het nieuws van Socora volgen?

Copyright 2018-2023 SOCORA | Rue de l’Hôtel Communal 50A - 4460 Grâce-Hollogne (België) | Aanmaak website : Zzam.be