• Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen


Wat is een veiligheidscoördinator? Project & Realisatie ?

In de ogen van veel mensen is de veiligheidscoördinator een overbodige partner in de bouw. Sinds de Europese Richtlijn 92/57/EEG en het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 bent u echter verplicht een beroep te doen op een veiligheidscoördinator bij de uitvoering van werkzaamheden. Want een veiligheidscoördinator is essentieel op een bouwplaats. Hij zorgt voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers op de hele bouwplaats.

Wanneer en waarom heb ik een veiligheidscoördinator nodig?

Een bouwwerf is een plaats die veel gevaren inhoudt voor de bouwvakkers. De Veiligheidscoördinatie draagt in hoge mate bij aan het terugdringen van het aantal arbeidsongevallen op deze locaties.

U, als particulier, zal misschien op een gegeven moment beroep doen op onze diensten.

Wanneer? Simpelweg wanneer u besluit om eender welk type van renovatie of bouwwerkzaamheden aan uw huis uit te voeren.

U doet echter alleen beroep op de diensten van een veiligheidscoördinator op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. Wat bedoelen we met tijdelijke en mobiele bouwplaatsen? Het gaat om bouwplaatsen waar het werk de aanwezigheid vereist van ten minste twee of meer aannemers die gelijktijdig of achtereenvolgens ingrijpen. Voor de renovatie van uw badkamer doet u bijvoorbeeld beroep op  zelfstandige aannemers: een loodgieter, een elektricien en een verwarmingsmonteur. In dit geval heeft u een veiligheidscoördinator nodig. Als je daarna zelf het pleisterwerk, het schilderwerk en het tegelwerk doet, is het niet verplicht om een Coördinator aan te stellen.

De aanwezigheid van een coördinator op een tijdelijke of mobiele bouwplaats is daarom cruciaal. Want zolang er geen coördinator is aangesteld, kan de projectfase niet worden voortgezet. Bovendien kan het niet aanstellen van een veiligheidscoördinator leiden tot zware sancties. Het niet aanstellen van een coördinator is een overtreding van de wet.

Opdrachtgever

De opdrachtgever, ook wel "Project Owner" genoemd, is een natuurlijke of rechtspersoon voor wie een project wordt verwezenlijkt en uitgevoerd.

Rol van de opdrachtgever

Als opdrachtgever bepaalt hij het bestek en dus de behoeften, het budget, het voorlopige tijdschema en de te bereiken doelstellingen. Voor de uitvoering van zijn project doet de Project Owner een beroep op een Project Manager en kan hij zich ook laten bijstaan door een gedelegeerde Project Manager om het project zo goed mogelijk te beheren. Als opdrachtgever volgt hij het project gedurende de gehele uitvoering ervan en is hij de laatste om in te grijpen als dat nodig is op het moment van acceptatie, aangezien hij zowel de piloot als de eigenaar is. De term "Project Owner" wordt vooral gebruikt in de wereld van de bouw, ook al heeft het de neiging om zich uit te breiden naar andere gebieden.

Projectmanager

De projectmanager is de natuurlijke of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de realisatie van een werk. De projectmanager kan een beroep doen op een bedrijf, een professional of een organisatie.

Rol van de projectmanager

De projectmanager organiseert, begeleidt, coördineert de verschillende mensen die aan hetzelfde project werken en levert het product op als het klaar is. Hij wordt gekozen door de projecteigenaar voor wie het project wordt uitgevoerd.

Verplichtingen van de projectmanager

De projectmanager moet zich dus houden aan de in het begin gestelde termijnen, maar ook aan het in het contract opgenomen budget. In ruil daarvoor heeft hij de keuze van de technische middelen die hij zal inzetten. Om hem te helpen de verschillende taken uit te voeren en het werk correct te beheren, kan hij vertrouwen op een projectleider.

Veiligheids- en gezondheidscoördinator - Project + Realisatie

  • Coördineren van preventieacties op de bouwplaats ;
  • Om de risico's te voorkomen die verbonden zijn aan de gelijktijdige of opeenvolgende interventies van verschillende vaklieden op de site;
  • Het voorzien van gemeenschappelijke beschermingsmiddelen voor de veiligheid en de gezondheid tijdens de uitvoering van het werkzaamheden;
Terug naar boven

Wil je in contact blijven en het nieuws van Socora volgen?

Copyright 2018-2023 SOCORA | Rue de l’Hôtel Communal 50A - 4460 Grâce-Hollogne (België) | Aanmaak website : Zzam.be