Gulden Vlies Coördinatie in Brussel

Socorra aanwezig in de Galerie de la Toison d'Or in Brussel.

Coördinatieopdracht inzake gezondheid en veiligheid voor de ontwikkeling van een nieuwe commerciële ruimte voor Capsule Shop (zie de gedrukte projectie die tijdens de werken voor de winkel werd geïnstalleerd). Vanuit veiligheidsoogpunt zijn de ontwikkelingen in winkelcentra onderworpen aan strenge brandpreventievoorschriften. Dit was het geval na de brand bij Innovation in Brussel meer dan 50 jaar geleden. Voor meer informatie over de wet van 30 juli 1979 die naar aanleiding van deze ramp werd uitgevaardigd, kunt u de volgende link raadplegen: https://www.besafe.be/fr/legislation/loi-30-julliet-1979-relative-a-la-prevention-des-incendies-et-des-explosions 

Wil je in contact blijven en het nieuws van Socora volgen?

Copyright 2018 SOCORA | Grand'Route 206 - 4400 Flémalle (België) | Aanmaak website : Zzam.be