Bodemsanering: nieuwe regels van kracht op 1 november

Het doel van dit nieuwe bodemdecreet is een beter beheer van de grond op basis van zijn kenmerken en oorsprong. Op die manier wordt het beheer van de bodem vanuit praktisch en administratief oogpunt beter aangepast. De behandeling van de bodem zal worden geëvalueerd en als dat niet nodig is, kan grond van goede kwaliteit worden hergebruikt (landbouw, woningen...). Andere bodems die niet van voldoende kwaliteit zijn (bijvoorbeeld als gevolg van vervuiling) zullen moeten worden behandeld door een gecertificeerde organisatie.

Er zal ook een traceerbaarheidssysteem worden ingevoerd om de geschiedenis van de grondbewegingen te kennen. Dit zal met name kunnen worden geraadpleegd via een elektronisch platform dat door de SPW ter beschikking wordt gesteld.

Verantwoordelijkheid op dit gebied:

Het is in de eerste plaats de hoofdaannemer die verantwoordelijk is voor de juiste verwijdering en behandeling. Bij gebrek aan een aannemer komt deze verantwoordelijkheid toe aan de projecteigenaar.

Consulteer dit decreet:  http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2018-10-12&numac=2018014221

Wil je in contact blijven en het nieuws van Socora volgen?

Copyright 2018-2023 SOCORA | Rue de l’Hôtel Communal 50A - 4460 Grâce-Hollogne (België) | Aanmaak website : Zzam.be